Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

HBT-projekt

Rapporten publicerades:

Syfte

Arvsfonden har mellan åren 1998-2009 beviljat 67 miljoner kronor till 43 projekt som har ett HBTQ-perspektiv.

Bland de verksamheter som beviljats medel finns projekt kring information och utbildning, att skapa mötesplatser och olika former av stödverksamheter.

Det är de ungas upplevelser och erfarenheter som står i fokus för studien men även frågor som; Hur kan vi se en utveckling av de ideella organisationernas kunskapsgrund, problemformulering och metoder i ljuset av samhällsförändringarna, och i synnerhet de organisationer som själva representerar HBTQ-personer? Hur har de projekt som undersöks själv påverkat den utveckling som skett och hur har de bidragit till de diskursiva förändringar i förståelsen av kön, sexualitet och identitet som ägt rum genom sina projekt?

Projekt som ingår i utvärderingen Pdf, 31 kB. (Pdf, 31 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen utfördes av fil dr Janne Bromseth, Centrum för genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs rapporten

Utvärderingsrapporten presenterades vid ett seminarium i november 2012. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94