Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hedersrelaterat förtryck och våld

Rapporten publicerades:

Syfte

Under perioden 1997–2007 beviljade Arvsfonden bidrag till 22 projekt som rör flickors och pojkars villkor som följd av att de har hamnat i kläm mellan två kulturer. Syftet med utvärderingen har varit att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som gjorts i de 22 projekt som beviljades bidrag för att arbeta med hedersrelaterat våld.

Beskrivning

En majoritet av projekten rörde ungdomars utsatthet som följd av att de utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld. Totalt beviljade Arvsfonden närmare 15 miljoner kronor till dessa projekt.

Projekt som deltog i studien Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen genomfördes av Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Presentation av Astrid Schlytter på Stockholms Universitets webbplats

Läs rapporten

Arbetet avslutades under februari 2011. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94