Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Intellektuella funktionsnedsättningar och kultur

Rapporten publicerades:

Syfte

Kulturella verksamheter riktade till personer med intellektuella funktionsnedsättningar har ökat under senare tid. Arvsfonden har beviljat drygt 64 miljoner kronor till 58 projekt som handlar om intellektuella funktionsnedsättningar och kulturell verksamhet sedan 1994.

Syftet med denna studie har varit att ta tillvara projektens erfarenheter och kunskaper och att belysa frågor kring på vilket sätt och i vilken utsträckning som målgruppen är delaktiga i projekten.

Studien har också gett kunskap om kulturens roll i skapandet av meningssammanhang och att bidra till identitetsskapande- och gemensamhetsskapande för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projekt som ingick i utvärderingen Pdf, 94 kB. (Pdf, 94 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen utfördes av professor Lennart Sauer vid Umeå universitet.

Presentation av Lennart Sauer på Umeå universitets webbplats

Läs rapporten

Studien presenterades vid ett utvärderingsseminarium på Nalen i Stockholm i maj 2014. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderingen Pdf, 127 kB. (Pdf, 127 kB)

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94