Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Intellektuella funktionsnedsättningar och stöd

Rapporten publicerades:

Syfte

I takt med utvecklingen och förändringen av samhället har synen skiftat på barn och vuxna med olika typer av avvikelser, och på hur de bör bemötas. Det generella synsättet på personer med nedsatt intellektuell förmåga, intellektuella funktionsnedsättningar, har pendlat mellan optimistiska och pessimistiska förväntningar.

Parallellt med institutionsavveckling, kommunalisering, ny lagstiftning med mera har initiativ och aktiviteter utvecklats för att öka inflytandet över det egna livet. En mer självständig brukarrörelse har vuxit fram och aktualiserat frågor om medborgarskap och brukarmakt.

Arvsfonden har under perioden 1997-2011 beviljat närmare 160 miljoner kronor till 110 projekt som handlar om stöd till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Studien har belyst frågor kring brukarinflytande och hur projekten relaterar till professionella inom vård och omsorg. Exempelvis hur personlig assistans kan fungera i skolan, boende och sysselsättning, hur familjen kan medverka i habiliteringsprocessen och hur omsorgspersonal kan uppmärksamma våld mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Studien utfördes av:

Utvärderingen utfördes av professor Magnus Tideman vid Högskolan i Halmstad.

Presentation av Magnus Tideman på Högskolan i Halmstads webbplats

Läs rapporten

Den färdiga rapporten presenterades vid ett utvärderingsseminarium i Stockholm i mars 2014. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94