Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Islam och muslimer i Sverige

Rapporten publicerades:

Syfte

Utvärderingens syfte har varit att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som genererats kring ett trettiotal projekt inriktade på islam och muslimer i Sverige som beviljats medel ur Arvsfonden mellan 1994 och 2006.

Beskrivning

Bland projekten finns religiösa organisationer som Sveriges Unga Muslimer och Islamic Center i Malmö, intresseorganisationer som Astma och Allergiförbundet och studieförbund som Sensus. Projekten handlar om religion, sociala problem och utbildning och har som övergripande syfte är att skapa arenor och mötesplatser för dialog.

Projekt som deltog i studien Pdf, 63 kB. (Pdf, 63 kB)

Studien utfördes av:

Professor Mattias Gardell, Uppsala universitet.

Presentation av Mattias Gardell på Uppsala universitets webbplats

Läs rapporten

Rapporten presenterades på ett seminarium i Kista i maj 2010. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94