Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Livsstilshus

Rapporten publicerades:

Syfte

Livsstilshus riktar sig mot ungdomar och unga vuxna under 25 år och som är på väg in eller på väg ut ur en kriminell gänglivsstil.

Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället, RIKSKRIS, beviljades i juni 2009 medel för att starta upp och och driva så kallade Livsstilshus på minst tre orter i landet. Livsstilshusen ska bedrivas i samarbete med bland annat lokalföreningar av KRIS och Unga KRIS på respektive ort.

Syftet med verksamheten är att erbjuda unga vuxna under 25 år, som är på väg in eller på väg ut ur en kriminell gänglivsstil, placering i Livsstilshus. Husen erbjuder möjlighet till förändring och ger ett stöd och ett informationscentrum för familj och anhöriga.

Beskrivning

Verksamheten har utvärderats av professor Philip Lalander vid Malmö högskola. Han har följt verksamheten vid Livsstilshusen för att se hur de utvecklats. Studien ger också kunskap om unga som har kommit i kontakt med kriminella gäng, hur unga kan få hjälp och stöd för att bryta sig ur denna livsstil och om hur unga människor ska kunna ges andra alternativ.

Studien utfördes av:

Professor Philip Lalander vid Malmö högskola

Presentation av Philip Lalander på Malmö universitets webbplats

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades under maj 2013. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94