Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Lokalstöd 1994-2006

Rapporten publicerades:

Syfte

Under åren 1994-2006 har Arvsfonden beviljat medel för lokalstöd till drygt 500 projekt. Projekten har nu följts upp och utvärderats.

Utvärderingen är uppdelad i två delar. Den ena delen är en kartläggning som omfattar samtliga 500 projekt. Kartläggningen visar var i landet föreningarna som får stöd är verksamma, vilken typ av föreningar det är, vad för verksamheter de bedriver och vilken målgrupp de riktar sig till.

Den andra delen består av en fördjupad studie av 30 projekt som har fått stöd under perioden 2003-2006. Fördjupningsstudien belyser bland annat frågor om hur föreningarna samverkar med kommunen och andra organisationer, vilken målgrupp som nås, barn och ungdomars upplevelse av verksamheten och deras roll i utformningen av den.

Projekt som deltog i studien Rum för idealism Pdf, 72 kB. (Pdf, 72 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen har genomförts av etnolog Åsa Bringlöv.

Läs rapporten

Rapporten presenterades i november 2008. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94