Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Nyanlända barns och ungas delaktighet

Rapporten publicerades:

Syfte

För att öka antalet projekt som stärker nyanlända barns och ungas delaktighet och etablering i samhället, har Arvsfonden under perioden 2016-2019 satsat särskilt på detta. På uppdrag av Arvsfonden har ett visst antal projekt inom detta område analyserats och utvärderats. Syftet med rapporten är att ta till vara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlat på sig.

Under samma period som Arvsfondens satsning på nyanlända barn och ungas etablering pågått har Sverige genomgått stora förändringar på det migrationspolitiska området. Detta har påverkat satsningens målgrupp men också inneburit förändrade förutsättningar för projekten.

Studien utfördes av:

Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och Sofi Jansson-Keshavarz och Hedvig Obenius van Stellingwerff, båda doktorander i välfärdsrätt, är de som på uppdrag av Arvsfonden tagit fram rapporten.

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Oskarp närbild på mörkrosa blomma.

Omslagsbild till rapporten Nyanlända barns och ungas delaktighet

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94