Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Projektet United Sisters

Rapporten publicerades:

Syfte

United Sisters, som arbetar med flickgruppsverksamhet och ledarutbildning för flickor, drivs av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm. United Sisters arbetar också med att utveckla verksamheten och sprida metoderna vidare till ett antal kommuner ut i landet.

Syftet med utvärderingen har varit att ta tillvara de erfarenheter som har gjorts i projektet och att undersöka vilka spår Arvsfondens pengar lämnar och under vilka förutsättningar det sker.

Beskrivning

Utvärderingen ger svar på frågan vilka framkomliga vägar projektet funnit och vilka hinder de stött på. Utvärderingen belyser målgruppens upplevelse av insatserna, en viktig fråga är hur en verksamhet som United Sisters formar tjejernas självbild, synsätt och handlingsutrymme. Studien utgår från ett genusperspektiv samt betydelsen av etnicitet och social/ekonomisk klass.

Studien utfördes av:

Fil dr Sara Högdin, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet.

Läs rapporten

Utvärderingen blev klar 2008. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderderingsrapporten "Systrar, förena er!" Pdf, 661 kB. (Pdf, 661 kB)

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94