Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar - utvärdering av aktuella arvsfondsprojekt i Göteborg

Rapporten publicerades:

Syfte

En rad olika arvsfondsprojekt pågår i Göteborgs förorter med syfte att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, barn, unga och deras föräldrar att ta plats och påverka det egna livet, stadsdelen och samhället i stort.

På uppdrag av Arvsfonden har forskare Marcus Herz vid Malmö Högskola följt upp och utvärderat arvsfondsprojekt i Göteborgs förorter.

Beskrivning

Studien omfattar ett tjugotal projekt och ska ge kunskap för att förstå och förklara hur, och under vilka premisser, människor går samman i föreningslivet i förorten. Och hur dessa projekt som verkar i förorten kan förstås, vilka processer som påverkar dem och vilka spår de lämnar.

Studien utfördes av:

Marcus Herz vid Malmö Högskola

Läs rapporten

Utvärderingen slutredovisas vid ett seminarium i Göteborg 6 december 2016. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Närbild på en hand som håller i en sprayburk och sprayar på en betongvägg

Omslag till rapporten Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94