Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn

Rapporten publicerades:

Syfte

Hur ser ideella och offentliga aktörer på samverkan i arvsfondsprojekt? Hur organiseras samverkan på kort och lång sikt och vilka möjligheterna och problemen kan finnas? Studien belyser samverkansrelationerna i 40 arvsfondsprojekt.

Beskrivning

Samverkan mellan socialt inriktade ideella organisationer och offentliga aktörer – stat kommun och landsting är en högaktuell fråga i den svenska välfärdsstaten.

I studien har samverkansrelationerna utvärderats mellan de ideella aktörer som driver eller drivit projekt med medel från Arvsfonden och offentliga aktörer. Studien belyser frågor om i vilken grad de ideella aktörerna kan värna och bibehålla sin självständighet och särart i samverkan med offentliga aktörer – om relationerna präglas av anpassning och likriktning och/eller av oberoende och självständighet.

Utvärderingen omfattar 40 projekt, varav hälften pågår och hälften har avslutats men drivs vidare i samarbete med eller tagits över av offentlig sektor.

Studien utfördes av:

Carolin Schütze, Anna Meeuwisse och Håkan Johansson vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Presentation av Anna Meeuwisse på Socialhögskolans webbplats

Läs rapporten

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 16 november 2016. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Svartvit bild i motljus på ung man med bakåtvänd keps på huvudet. Han arbetar koncenterat med något som inte riktigt går att se vad det är, men kanske en cykel.

Omslag till rapporten Samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94