Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Svensksomalier

Rapporten publicerades:

Syfte

Somalias inbördeskrig i början av 1990-talet och sammanbrottet av landets styre ledde till att flera miljoner somalier flydde till andra delar av världen. Den stora grupp som flydde till Sverige bestod av personer i alla åldrar, av bägge könen och från de flesta samhällsklasser. De kom från olika regioner, från stad och landsbygd och omfattar både högutbildade och analfabeter.

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka, sammanställa och analysera verksamheter med svensksomalier som målgrupp, i synnerhet barn och ungdomar, som bedrivits med anslag från Arvsfonden.

Beskrivning

Arvsfonden har under perioden 1995-2008 beviljat medel till 28 projekt inriktade mot svensksomalier. Projekten har löpt mellan ett och tre år.

Projekten har omfattat en rad olika ämnesområden så som integration, föräldraskap och drogförebyggande verksamhet. Samtliga projekt har drivits av somaliska organisationer och föreningar. Majoriteten av projekten fanns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

Studien har fokuserat på frågor som rör barn och unga och vilken betydelse de aktuella verksamheterna haft för dem. Dessutom belystes frågor som rör samverkan med offentlig sektor och andra organisationer och föreningar.

Projekt som ingår i utvärderingen Pdf, 114 kB. (Pdf, 114 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen genomfördes vid Lunds Universitet under ledning av Sara Johnsdotter, fil dr i socialantropolog

Presentation av Sara Johnsdotter på Malmö universitets webbplats

Läs rapporten

Studien presenterades vid ett seminarium i Rinkeby i november 2010. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94