Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ungdomars psykiska ohälsa

Rapporten publicerades:

Syfte

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till ett 40-tal nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att motverka ungdomars psykiska ohälsa. Satsningen avslutades 2008.

Nu har samtliga projekt inom satsningen som fått stöd fram till och med april 2008 utvärderats.

Följande frågeställningar har belysts i utvärderingen:

  • vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
  • vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
  • hur upplever målgruppen insatserna?

Projekt som deltog i studien Pdf, 210 kB. (Pdf, 210 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen har genomförts av filosofie doktor Magnus Karlsson vid institutionen för socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola.

Presentation av Magnus Karlsson på Ersta Sköndal Högskolas webbplats

Läs rapporten

Rapporten presenterades vid Arvsfondens konferens om psykisk ohälsa, Tillbaka till livet, i Stockholm i november 2008. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94