Till innehållet

Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer

Rapporten publicerades:

Syfte

Syftet med utvärderingen "Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer - relationer, samarbeten och utmaningar" har varit att ta tillvara erfarenheter och kunskap från arvsfondsprojekt med fokus på unga som utbildas till ledare och ambassadörer inom civilsamhällets organisationer

Beskrivning

Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. I utvärderingen har 27 arvsfondsprojekt utvärderats. Tre av dem har studerats mer djupgående och resterande 24 projekt har studerats mer översiktligt. De studerade projektens verksamheter och fokusområden är varierande. Bland annat representeras frågor om integration, idrott och föreningsliv, psykisk och/eller fysisk hälsa, barns och ungas rättigheter, demokratifrågor, miljö- och odlingsfrågor, förebyggande arbete kopplat till våldsbejakande extremism, ungas delaktighet, ungas sysselsättning, och jämställdhets- och fredsarbete.

Utvärderingen tar avstamp i följande övergripande och vägledande frågeställningar:

  • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar?
  • Under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
  • Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
  • Hur upplever målgruppen insatserna?
  • Vilka roller har målgrupperna i projekten och hur får de en röst?
  • Vilka problemformuleringar beskrivs ligga till grund för projektens mål och syften?
  • Hur tolkas och hanteras dessa problem i teori och praktik av verksamhetsledare såväl som deltagare?

Studien utfördes av:

Johanna Sixtensson, biträdande lektor på Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet

Webbinarium

Utvärderingen presenterades på ett webbinarium den 25 maj. Du kan se webbinariet i efterhand genom någon av länkarna nedan. Den andra länken leder till en teckenspråkstolkad version.

Webbinariet om utvärderingen (länk till YouTube)

Teckenspråkstolkat: Webbinariet om utvärderingen (länk till Youtube)

Läs rapporten

Ett fotografi visar två unga kvinnor, iklädda mörka kläder, som står i olika danspositioner. De ser rakt in i kameran. Ovanpå bilden finns texten "Utvärderingsrapport: Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer - relationer, samarbeten och utmaningar". Högst upp i bild syns Allmänna arvsfondens logotyp.

Framsidan av rapporten "Ungdomsprojekt i civilsamhällets organisationer - relationer, samarbeten och utmaningar"