Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Utveckling av skolans arbete om kön/gender, makt, sexualitet och identitet

Rapporten publicerades:

Syfte

Under åren 1995-2006 beviljade Arvsfonden medel till 29 projekt avsedda att utveckla skolans arbete om kön/gender, makt, sexualitet och identitet.

Syftet med utvärderingen har varit att identifiera och redogöra för de erfarenheter och kunskaper som projekten gjort.

Beskrivning

Utvärderingen, som sträcker sig över perioden 1995-2008, visar hur organisationer och föreningar tagit sig an området sexualitet och samlevnad utifrån föreställningen om att flickor och unga kvinnor är svaga och behöver stöd. Har flickor en svag självkänsla eller är det ett uttryck för dominerande föreställningar? Hur upplever flickorna det är att vara föremål för ”jagstärkande aktiviteter”? Det är några av de frågor som utvärderingen problematiserar.

Projekt som deltog i studien Pdf, 75 kB. (Pdf, 75 kB)

Studien utfördes av:

Birgitta Sandström, lektor i vård-pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm.

Läs rapporten

Utvärderingen presenterades vid ett seminarium 2009. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94