Till innehållet

Utvärderingar av projekt

Arvsfondsdelegationen ger uppdrag till forskare vid svenska universitet och högskolor att genomföra utvärderingar av arvsfondsprojekt. Utvärderingarna genomförs inom olika områden och med olika teman. Utvärderingarna kan handla om både pågående och avslutade projekt.

Ett övergripande syfte med utvärderingarna är att ta tillvara och sprida kunskaper och erfarenheter från projekten. I utvärderingsuppdragen ingår också att bedöma vad som lever vidare från projekten efter att finansieringen från Allmänna arvsfonden har upphört. Det kan handla om verksamheter, aktiviteter, metoder eller arbetssätt som fortsätter att främja fondens målgrupper.

Varje utvärdering resulterar i en rapport som publiceras på denna webbsida.

Aktuellt: inspelning av webbinarium

Den 20 december 2022 presenterade Matilda Svensson Chowdhury, Malmö universitet, utvärderingen "Möjligheter och motstånd: arvsfondsprojekt om sexualitet och funktionsnedsättning" som genomförts på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. På webbinariet deltog också två arvsfondsprojekt i ett panelsamtal.

Se inspelningen av webbinariet - textad

Se inspelningen av webbinariet - med teckenspråkstolk

Pågående utvärderingar

Barn – Delaktighet – Habilitering – Rehabilitering

Utförs av Karin Osvaldsson Cromdal vid Linköpings universitet.

Barn – Delaktighet – Idrott

Utförs av Inger Eliasson vid Umeå universitet.

Barn – Delaktighet – Kultur

Utförs av Anna Lund vid Stockholms universitet.

Projekt riktade till kvinnor, tjejer, män och pojkar

Utförs av Lena Sohl vid Södertörns högskola.

Äldresatsningen

Utförs av Annika Taghizadeh Larsson vid Linköpings universitet.

Projekt som främjar psykisk hälsa hos barn och unga

Utförs av Urban Markström och Liv Zetterberg vid Umeå universitet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-02-28.