Till innehållet

Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Rapporten publicerades:

Syfte

Våren 2013 startade satsningen Egen Kraft! Satsningens syfte är att förbättra levnadsvillkoren och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att påverka samhället och sina livssituationer.

I fokus för studien står frågor om vilka levnadsvillkor som projekten pekar ut som problematiska för målgruppen:

  • Vad skapas för insatser och aktiviteter i projekten?
  • Leder insatserna till bättre levnadsvillkor?
  • Hur definieras bättre möjligheter att påverka sitt liv i projekten och vad skapas för insatser och aktiviteter för att ge dessa möjligheter?
  • Vilka är det som nås respektive inte nås av satsningen?

Studien utfördes av:

Berth Danermark och Johanna Gustafsson, Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet.

Läs rapporten

Utvärderingen slutredovisades vid ett seminarium i Stockholm den 8 mars 2017. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

En svartvit bild på en man och en kvinns som står riktade från varandra. Båda ler.

Omslag till rapporten Möjlighet till Egen Kraft