Till innehållet

Att bygga vägar till sysselsättning

Rapporten publicerades:

Syfte

Utvärderingen fokuserar på 14 arvsfondsprojekt som på olika sätt syftat till att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden att hitta vägar till sysselsättning. Det övergripande syftet med rapporten är att ta vara på erfarenheter och kunskaper som har uppkommit i och omkring projektorganisationerna och att öka kunskapen om de verksamhetsområden som fonden ger bidrag till.

Beskrivning

Arvsfonden har genom åren finansierat ett stort antal arbetsmarknads- och sysselsättningsprojekt som har syftat till att ge människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden stöd att komma i arbete eller gå vidare till studier. Den här utvärderingsrapporten fokuserar på fjorton projekt som har fått stöd från Allmänna Arvsfonden under 2010-talet och som har slutredovisats år 2018.

De civilsamhällesorganisationer som har ansökt om och fått stöd för sina projekt av Arvsfonden riktar sig till grupper som av olika skäl har upplevt svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden eller behöver motivation och stöd för att ta sig genom en utbildning. Det kan exempelvis vara ungdomar som saknar utbildning och inte fått chans till ett första arbete, personer med olika funktionsvariationer som inte har kommit i arbete eller studier, eller personer med rätt till stöd enligt LSS som är i behov av meningsfull sysselsättning.

Studien utfördes av:

Carl Yngfalk och Hannah Altman, Score, Stockholms universitet

Ta del av resultatet

Studien presenterades under ett webbinarium den 15 april 2021. Du kan se det inspelade webbinariet i efterhand. Det är textat och teckenspråkstolkat.
Se inspelningen av webbinariet

Ett svartvitt kornigt fotografi visar två unga kvinnor som har ett samtal. Över bilden finns texten "Utvärderingsrapport: Att bygga vägar till sysselsättning". Högst upp i bild syns Allmänna arvsfondens logotyp.

Framsidan av rapporten "Att bygga vägar till sysselsättning".