Till innehållet

Att veta sin plats

Rapporten publicerades:

Syfte

Vad får människor i förorten att delta och engagera sig i den civila sfären? Hur påverkar arvsfondsprojekten och vilka spår lämnar de efter sig?

På uppdrag av Arvsfonden har forskare Jonas Lindström, fil.dr. i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola, 2016 följt upp och utvärderat flera aktuella projekt som genomförts av ideella organisationer i Stockholm.

Studien ger kunskap för att förstå och förklara vilka omständigheter som är centrala när människor i den urbana periferin deltar och engagerar sig i den civila sfären. Utvärderingen undersöker också hur de projekt som verkar i förorten kan förstås, vilka processer som påverkar dem och vilka spår som de lämnar.

Studien utfördes av:

Jonas Lindström, fil.dr. i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola

Läs rapporten

Utvärderingen slutredovisades vid ett seminarium i Stockholm 2 november 2016. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

En svartvit bild på en mörkhårig ung man som sneglar snett ned till höger.

Omslag till rapporten Att veta sin plats