Till innehållet

Autism och autismliknande tillstånd, ADHD och DAMP

Rapporten publicerades:

Syfte

Sedan 1994 har Arvsfonden beviljat medel till 88 projekt som handlar om Autism och autismliknande tillstånd, ADHD och DAMP.

Projekten har genomförts av en rad olika organisationer från traditionella handikapporganisationer som Riksföreningen Autism och RBU till mindre idrotts föreningar. Projekten har bedrivit verksamheter som sträcker sig över ett vitt spektra av områden som exempelvis kunskap om funktionsnedsättningar, organisatoriska frågor, aktiviteter och sysselsättning och sociala relationer.

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka vilka spår som lämnats av de projekt om autism och autismliknande tillstånd, ADHD och DAMP som Arvsfonden beviljat medel.

Beskrivning

Utvärderingen genomfördes av forskare vid Pedagogiska institutionen på Stockholms universitet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap under ledning av professorerna Anders Gustafsson och Anders Möller. Arbetet avslutades i januari 2010.

Projekt som ingick i utvärderingen Pdf, 60 kB.

Presentation av Anders Gustafsson på Stockholms Universitets webbplats

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.