Till innehållet

Barn och migration

Rapporten publicerades:

Syfte

Mitt ibland oss finns barn och ungdomar som har en helt annan uppväxt än svenska barn. Många av dem kommer ensamma till Sverige utan vare sig familj eller andra släktingar. Andra växer upp i familjer som söker asyl eller är flyktingar. Om de här barnen och ungdomarna handlar utvärderingen "Barn och migration". Den här utvärderingen omfattar de flesta projekt som fick projektmedel och lyfter särskilt fram de ensamkommande barnens och ungdomarnas situation.

Ett trettiotal projekt som beviljats medel under åren 1993–2005 har följts upp och utvärderats

Studien utfördes av:

Beteendevetare och leg. psykoterapeut Zsofia Nestler.

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades under november 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderderingsrapporten "Barn och migration" Pdf, 775 kB.