Till innehållet

Barn och rasism

Rapporten publicerades:

Syfte

30 miljoner kronor avsattes ur Allmänna arvsfonden för en treårig satsning mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering riktad till barn och personer med funktionsnedsättning.

Syftet med utvärderingen var att ta tillvara projektens erfarenheter och att i den mån som det är möjligt bidra till kunskapsutvecklingen kring frågor som rör barn och rasism. Studien bygger på projektens egen dokumentation, en enkätundersökning och på intervjuer.

Beskrivning

Många organisationer ville göra en insats när Arvsfonden utlyste satsningen. Med medel ur Allmänna arvsfonden fann en rad olika organisationer redskap att utveckla sitt arbete och att skapa arenor där barn och vuxna med olika bakgrund kunde mötas och lära om varandras likheter och olikheter. Den del av satsningen som rör barn upp till 12 år har utvärderats.

Studien utfördes av:

Jenny Malmsten, Internationell migration och Etniska Relationer, Malmö högskola.

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades i maj 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderingsrapporten "Barn och rasism" Pdf, 217 kB.