Till innehållet

Bemötande med kultur

Rapporten publicerades:

Syfte

I december 2000 beslutade regeringen att under en treårsperiod avsätta 15 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för "utveckling av verksamhet där kulturen används som uttryckssätt för att minska fördomar och förbättra kunskaper om funktionsnedsättningar”.

25 projekt som beviljats medel har följts upp och utvärderats. Utvärderingen hade det övergripande syftet att ta tillvara på de erfarenheter som gjorts i satsningen. Har den regering som tog beslutet att genomföra satsningen fått vad den ”beställt”? Blicken vänds i utvärderingen både mot projekten i satsningen och mot dåvarande Arvsfondsdelegationen som fick regeringens uppdrag att genomföra satsningen.

Studien utfördes av:

Åsa Bringlöv, etnolog på FoU Södertörn.

Läs rapporten

Arbetet avslutades i maj 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderderingsrapporten "Bemötande med kultur" Pdf, 327 kB.