Till innehållet

Elektra

Rapporten publicerades:

Syfte

Projektet Elektra arbetar med att synliggöra hedersförtryck och att ge stöd åt flickor och unga kvinnor som drabbats av hedersförtyck. Utvärderingens övergripande syfte är att belysa om och på vilket sätt som Elektra förmår främja mänskliga rättigheter för de flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck.

Studien omfattar tre olika verksamheter:

  • stödverksamhet för flickor och unga kvinnor
  • teaterföreställningarna Elektras systrar och Elektras bröder (spelas både i högstadie- och gymnasieskolor)
  • delprojektet "Sharafs hjältar" (attitydförändrande arbete för pojkar och unga män som lever i miljöer med starka patriarkala värderingar).

Studien utfördes av:

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet under ledning av docent Astrid Schlytter.

Läs rapporten

Arbetet avslutades i maj 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderderingsrapporten "Elektra" Pdf, 229 kB.