Till innehållet

Föräldrastöd i praktiken

Rapporten publicerades:

Syfte

Arvsfonden har under de senast femton åren beviljat drygt 170 miljoner kronor för ett hundratal projekt som handlar om stöd till föräldrar. Projekten vänder sig till en rad olika målgrupper så som ensamma mammor, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och familjer där det förekommer våld.

Bland de föreningar som driver projekten finns handikapporganisationer, organisationer bildade på etnisk grund, kvinnoföreningar och studieförbund. Föräldrar och barn erbjuds stöd i form av exempelvis fritidsaktiviteter, information och utbildning.

Utvärderingen syftar till att ta tillvara projektens erfarenheter och kunskaper.

Beskrivning

Några av de frågeställningar som rapporten belyser är; hur projektens problembilder svarar mot föräldrarnas egna problembilder, behov och erfarenheter? Vad säger projekten i mer allmänna termer om synen på föräldraskap? Kan projektens syn på föräldraskap kopplas till frågor kring normalitet, där vissa former av föräldraskap framstår som mer normala och eftersträvansvärda än andra? Samverkar i så fall denna syn med kategorier som klass, etnicitet, sexualitet och kön?

Projekt som ingår i studien Pdf, 43 kB.

Studien utfördes av:

Utvärderingen är gjord av fil dr Helena Hörnfeldt, institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Presentation av Helena Hörnfeldt på Stockholms Universitets webbplats

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

En svartvit bild på en man och en kvinna i profil. Kvinnan har en bebis med napp i munnen i knät.

Omslag till rapporten Föräldrastöd i praktiken