Till innehållet

Livsstilshus

Rapporten publicerades:

Syfte

Livsstilshus riktar sig mot ungdomar och unga vuxna under 25 år och som är på väg in eller på väg ut ur en kriminell gänglivsstil.

Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället, RIKSKRIS, beviljades i juni 2009 medel för att starta upp och och driva så kallade Livsstilshus på minst tre orter i landet. Livsstilshusen ska bedrivas i samarbete med bland annat lokalföreningar av KRIS och Unga KRIS på respektive ort.

Syftet med verksamheten är att erbjuda unga vuxna under 25 år, som är på väg in eller på väg ut ur en kriminell gänglivsstil, placering i Livsstilshus. Husen erbjuder möjlighet till förändring och ger ett stöd och ett informationscentrum för familj och anhöriga.

Beskrivning

Verksamheten har utvärderats av professor Philip Lalander vid Malmö högskola. Han har följt verksamheten vid Livsstilshusen för att se hur de utvecklats. Studien ger också kunskap om unga som har kommit i kontakt med kriminella gäng, hur unga kan få hjälp och stöd för att bryta sig ur denna livsstil och om hur unga människor ska kunna ges andra alternativ.

Studien utfördes av:

Professor Philip Lalander vid Malmö högskola

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades under maj 2013. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.