Till innehållet

Ökad trivsel, framtidstro och stolthet

Rapporten publicerades:

Syfte

Utvärderingen av lokalstödet tar avstamp i teorier om plats, rum och lokalsamhällen, samt sätter in lokalstödet i en samhällelig kontext genom att koppla till ett idrottspolitiskt-, ett tillgänglighets- samt ett civilsamhällesperspektiv.

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka vilka spår Arvsfondens lokalstöd lämnar i de sammanhang som lokalstödsprojekten sker i, samt att synliggöra det arbete som lokalstödsprojekten innebär för deltagarna.

"Många ideella timmar har lagts ned av människor som tidigare inte varit aktiva i föreningen. Projektet har skapat en positiv stämning där vi visar att saker och ting kan ske även på landsbygden vilket ingjuter framtidshopp". Citat från en idrottsförening som ingår i studien.

Beskrivning

Utvärderingen av Arvsfondsdelegations lokalstöd omfattar 207 lokalstödsprojekt som under perioden 2007-2013 beviljats medel för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Totalt har dessa projekt beviljats ca 283 miljoner kronor. En fördjupning har gjorts av projekt som ingick i Arvsfondens särskilda lokalstödssatsning 2012-2013.

Studien utfördes av:

Danielle van der Burgt, Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades 2014. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.