Till innehållet

Pojkar och unga män

Rapporten publicerades:

Syfte

Under de senaste åren har Arvsfonden fått allt fler ansökningar som riktar sig till pojkar och unga män. Inom området beviljades 44 projekt drygt 66 miljoner kronor mellan åren 1995-2009.

Syftet med studien har varit att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som gjordes i projekten. Studien belyser frågor kring hur det är att vara pojke och ung man idag och ger en bild av de mängder av synsätt, teorier och praktiker kring genus som ”rör sig” i kultur och samhälle.

Beskrivning

Projekten handlade både om verksamheter för pojkar och verksamheter där pojkar och unga män själva gestaltade de föreställningar och krav som ställs på dem idag. I projekten bedrevs aktiviteter som bland annat handlade om värdegrundsarbetet i skolan, hedersrelaterat våld, jämställdhet och jourverksamhet. Verksamheterna drevs av olika typer av organisationer som exempelvis mansorganisationer, organisationer bildade på etnisk grund, handikapporganisationer och studieförbund.

Projekt som ingick i studien Pdf, 113 kB.

Studien utfördes av:

Utvärderingen utfördes av professor Thomas Johansson vid Göteborgs universitet som forskar kring områdena mansforskning och kultur- och socialpsykologi.

Presentation av Thomas Johansson på Göteborgs universitets webbplats

Läs rapporten

Arbetet avslutades 2012. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.