Till innehållet

Projektet, ledaren och ledarskapet

Rapporten publicerades:

Syfte

Det övergripande syftet med den här studien är att kartlägga projektledare i Arvsfondens projekt och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs.

Beskrivning

Varje år pågår det i olika typer av organisationer några hundra projekt som finansieras av medel från Arvsfonden.

För att öka förståelsen för hur ledningen av Arvsfondens projekt inom värdorganisationerna går till och vad detta kan ha för betydelse för såväl projektens framgång som värdorganisationernas utveckling kommer forskare från Handelshögskolan i Stockholm att genomföra en studie av pågående Arvsfondsprojekt.

Studiens övergripande syfte är att kartlägga projektledare och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs. Detta kan ge ökad kunskap om sådana faktorer som kan öka möjligheten för framgångsrika projekt för både Arvsfonden, den organisation som fungerar som värdorganisation i ett projekt och andra projektfinansierande aktörer.

Studien utfördes av:

Professor Filip Wijkström och fil dr Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan.

Presentation av Filip Wijkström på Handelshögskolans webbplats

Torbjörn Einarsson på Handelshögskolans webbplats

Läs rapporten

Resultatet av studien presenterades vid ett utvärderingsseminarium på Handelshögskolan i Stockholm under våren 2016. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

En svartvit bild på en ung tjej som står i en gymnastiksal med ribbstolar på väggarna.

Omslag till rapporten Projektledaren, organisationen och projektet