Till innehållet

Psykisk ohälsa

Rapporten publicerades:

Syfte

Studien belyser frågor kring brukarnas ställning i projektet, hur projekten relaterar sig till professionella aktörer och det omgivande samhället och hur kunskaper och erfarenheter från projekt tillvaratagits. Särskild uppmärksamhet har riktats mot vilket genderperspektiv som finns på de projekt som ingår i studien.

Beskrivning

Utvärderingen omfattar 117 projekt som under perioden 1994–2008 beviljats medel från Arvsfonden. Projekten omfattar en rad olika ämnesområden så som arbete, boende, fritid och inflytande.

Majoriteten av projekten har drivits av intresseföreningar och finns i Stockholm.

Projekt som deltog i utvärderingen Pdf, 89 kB.

Studien utfördes av:

Utvärderingen har genomförts av docent Alain Topor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Läs rapporten

Studien presenterades vid ett seminarium i Stockholm i september 2011. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.