Till innehållet

Sociala innovationer och institutionella traditioner – en utvärdering av ungdomsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet

Rapporten publicerades:

Syfte

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara projektens erfarenheter och att belysa frågor kring hur man kan fånga upp unga innan de hamnar i kriminalitet och drogmissbruk samt hur unga kan få hjälp att bryta en kriminell livsstil.

Beskrivning

Ett fyrtiotal projekt har sedan 1995 fått stöd med närmare ett hundra miljoner kronor för att arbeta med dessa frågor. Projekten har berört en mängd olika områden. Ett exempel är brottsförebyggande verksamhet med hjälp av idrott eller kultur för att ge unga i riskzonen alternativa arenor. Ett annat är stödverksamheter för att hjälpa unga ut i arbete. Projekten genomförs av olika typer av organisationer så som brukarorganisationer, stiftelser, idrotts- och kulturföreningar, organisationer bildade på etnisk grund och offentlig sektor. 36 projekt ingår i utvärderingen.

I utvärderingens fokus står de ungas egna upplevelser av projektens insatser samt samverkan med andra organisationer och myndigheter.

Studien utfördes av:

Utvärderingen utfördes av fil dr Thomas Öhlund, institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan vid Stockholms universitet.

Presentation av Thomas Östlund på Stockholm Universitets webbplats

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Dubbelexponerad bild på ung man som tittar in i kameran och ler försynt.

Omslag till rapporten Sociala innovationer och institutionella traditioner