Till innehållet

Socialt entreprenörskap och företagande

Rapporten publicerades:

Syfte

Under senare år har intresset för entreprenörskap och företagande inom det sociala området ökat. Begrepp som socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala arbetskooperativ har kommit att användas allt oftare även i projekt som söker medel från Arvsfonden.

Ett 60-tal projekt relaterat till temat socialt entreprenörskap och företagande har beviljats medel ur Arvsfonden sedan mitten av 1990-talet.

För att bättre förstå vad entreprenörskap och företagande kan innebära för arbetet med stöd till barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar initierades därför en studie av projekt som beviljats medel av Arvsfonden. Syftet med studien har varit att öka förståelsen kring det framväxande området mer generellt samt att dra lärdomar för hur arbetet kan vidareutvecklas i praktiken och även hur Arvsfonden kan bidra till att utveckla ett entreprenörskap och företagande som kommer barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar till godo.

Projekt som deltog i studien Pdf, 54 kB.

Studien utfördes av:

Fil dr Malin Gawell vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Presentation av Malin Gawell på Esbri:s webbplats

Läs rapporten

Studien presenterades vid ett seminarium på Nalen i december 2013.

Malin Gawells pesentation från utvärderingsseminariet Pdf, 908 kB.

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.