Till innehållet

Unga KRIS

Rapporten publicerades:

Syfte

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) beviljades drygt 16 miljoner kronor av Arvsfonden för ett fyraårigt projekt. Syftet med projektet var att utveckla ett Ungt KRIS-råd på 14 lokala föreningar i 4 regioner.

Unga KRIS webbplats

Beskrivning

Projektets första år utvärderades av Birgitta Rydén Lodi vid Stockholms universitet. Projektets senare år följdes av två forskare, Philip Lalander vid Växjö universitet och Kari Jess vid Mälardalens högskola.

Philip Lalanders studie har fokuserat på Unga KRIS som ett exempel på en mötesplats där människor med olika sociala, etniska och historiska bakgrunder kan mötas för att utvecklas tillsammans, samt vilka möjligheter som finns i Unga KRIS som mötes- och förändringsplats.

Kari Jess har mätt samhällsnyttan med projektet genom att ställa kostnaden för det mot en sannolik kostnad för ungdomarna i projektet om de fortsatt sin kriminella bana.

Utvärderingarna avslutades i april 2010.