Till innehållet

Unga KRIS - förstudie

Rapporten publicerades:

Syfte

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, beviljades under 2005 stöd för ett projekt vars syfte var att under ett år utveckla ett "Unga KRIS"-råd och fyra lokala föreningar i region Öst.

Syftet med studien har varit att ta tillvara de erfarenheter som organisationen gjort.

Beskrivning

Initiativ till bildande av Unga KRIS kommer från KRIS (Kriminellas revansch i samhället) där man observerat att alltför många ungdomar dömda till ungdomsvård återfaller i kriminalitet och droger. Unga KRIS vänder sig till alla ungdomar som vill leva ett drogfritt och hederligt liv. Ungdomar i riskzonen eller som redan hamnat på glid, ska möta andra ungdomar som visar att det går att ha roligt och ha vänner utan droger och kriminalitet till förebilder.

Ungdomarna skapar och driver själva Unga KRIS verksamhet, med stöd från vuxna. Syftet med projektet var att starta upp en för framtiden hållbar organisation, Unga KRIS, som fångar upp ungdomar i riskzonen för kriminalitet och drogmissbruk och ger dem möjlighet till en alternativ livsstil.

Studien utfördes av:

Birgitta Rydén-Lodi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs rapporten

Arbetet avslutades i maj 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderingsrapporten Unga KRIS Pdf, 523 kB.