Till innehållet

Ungdomars psykiska ohälsa

Rapporten publicerades:

Syfte

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till ett 40-tal nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att motverka ungdomars psykiska ohälsa. Satsningen avslutades 2008.

Nu har samtliga projekt inom satsningen som fått stöd fram till och med april 2008 utvärderats.

Följande frågeställningar har belysts i utvärderingen:

  • vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
  • vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
  • hur upplever målgruppen insatserna?

Projekt som deltog i studien Pdf, 210 kB.

Studien utfördes av:

Utvärderingen har genomförts av filosofie doktor Magnus Karlsson vid institutionen för socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola.

Läs rapporten

Rapporten presenterades vid Arvsfondens konferens om psykisk ohälsa, Tillbaka till livet, i Stockholm i november 2008. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.