Till innehållet

Utvärdering av projekt i Göteborgs förorter

Rapporten publicerades:

Syfte

I Göteborgs förorter pågår en rad olika Arvsfondsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, barn, unga och deras föräldrar att ta plats och försöka påverka det egna livet, stadsdelen och samhället i stort.

Studien som omfattar ett tjugotal projekt kommer att ge kunskap för att förstå och förklara hur och under vilka premisser människor går samman i den civila sfären i den urbana periferin. Och hur dessa projekt som verkar i förorten kan förstås, de processer som påverkar dem och de spår de lämnar.

Beskrivning

Utvärderingen är en av tre studier om platsen och miljöns socialavärden som en grundsten för civilsamhället som identitetsskapare och som uttryck för engagemang och delaktighet. I två andra pågående studier följer Caroline Tovatt vid Södertörns högskola projekt i förorter till Stockholm och Enrique Perez vid Malmö högskola, följer sedan 2012 ett antal projekt i Malmö.

Studien utfördes av:

Utvärderingen genomförs av fil dr Marcus Herz vid Malmö högskola.

Läs rapporten

Utvärderingen blev klar hösten 2014. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.