Till innehållet

Utvärdering av sociala medier i arvsfondsprojekt

Rapporten publicerades:

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur arvsfondsprojekt använder sociala medier som verktyg i sitt arbete och hur de upplever att det digitala har inverkat på de frågor och verksamheter man arbetar med.

Beskrivning

Sociala medier ger möjligheter till deltagande, identitetsarbete, lärande, kreativa uttryck och organisering av intressegrupper - men kan också medföra nya svårigheter och bristande digital kompetens, mer komplex publik sfär, privat/offentligt och ökad utsatthet online. Syftet med studien är att undersöka hur detta kommer till uttryck och hanteras i Arvsfondsprojekt.

Studien utfördes av:

Simon Lindgren vid Umeå universitet

Presentation av Simon Lindgren på Umeå universitets webbplats

Läs rapporten

Studien presenterades vid ett utvärderingsseminarium i Stockholm den 16 maj. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Svartvit bild på ung kvinna som håller upp en vit mobiltelefon och tittar koncentrerat ned i den.

Omslag till rapporten Sociala medier i projekt finaniserade av Arvsfonden