Till innehållet

Vägar till delaktighet? – en studie av Arvsfondsprojekt som arbetar mot segregation, rasism, utanförskap och extremism

Rapporten publicerades:

Syfte

Runt om i landet pågår en rad Arvsfondsprojekt som arbetar med att motverka segregation, utanförskap, rasism och extremism. Genom att studera ett antal av dessa projekt vill vi få kunskap om hur civila samhällets organisationer arbetar med att barn och unga ska bli delaktiga i samhället och bryta med destruktiva beteenden och utanförskap.

Syftet med studien är att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från dessa projekt och synliggöra det arbete civila organisationer gör.

Studien utfördes av:

Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet och fil dr Marcus Herz vid Malmö högskola.

Segerstedtsinstitutets webbplats

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Svartvit närbild på ung man som tittar snett ned mot höger.

Omslag till rapporten Vägar till delaktighet?