Till innehållet

Vi deltar!

Rapporten publicerades:

Syfte

Arvsfondens satsning Vi deltar! pågick mellan åren 2009-2012 och följdes av docent Simon Lindgren, ungdomsforskare vid Umeå universitet.

Syftet med satsningen var att skapa bättre möjligheter för unga att påverka samhället och sin livssituation och få djupare kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Utvärderingen ger en bild av hur det är att vara unga idag och de olika livsbetingelser som unga lever under. Den visar hur unga människor idag ser på sina möjligheter att påverka samhället och sin livssituation.

Hur ser unga på demokrati och mänskliga rättigheter? Hur ser deras engagemang ut? Vad kan de åstadkomma när de ges möjlighet att pröva nya vägar för att själva ta sig an frågeställningar kring demokrati och mänskliga rättigheter?

Studien utfördes av:

Docent Simon Lindgren, ungdomsforskare vid Umeå universitet.

Presentation av Simon Lindgren på Umeå universitets webbplats

Läs rapporten

Utvärderingen blev klar hösten 2012. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.