Utveckling av kamratstöd för personer med synnedsättning

Det här projektet handlar om utveckling av kamratstöd för synskadade. Målgruppen är personer med synnedsättning. Vi driver samtalsgrupper där vi diskuterar frågor som rör synskadan utifrån ett empowermentperspektiv (egenmakt).

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Stockholm

Projektet drivs av Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län

Adress: 
Box 20074
104 60 STOCKHOLM
Telefon: 
084624513

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till

  • att utveckla en metod för kamratstöd genom empowerment med syfte att förbättra den psykosociala för personer med synnedsättning,
  • att arbeta fram, beskriva och testa en praktiskt genomförbar metod för att utnyttja begreppet empowerment inom rehabilitering för synskadade,
  • att ta fram en handledning som ska användas inom organisationen för kamratstödjare,
  • att utbilda ett antal kamratstödjare inom lokalföreningarna i distriktet,
  • att utvärdera modellen genom en försöksverksamhet där upplevelsen hos synskadade undersöks.

Mål

Metod

Vi bedriver samtalsgrupper om ca 6 personer som träffas en gång i veckan under två timmar. Totalt träffas gruppen 6 gånger varefter en uppföljningsträff följer ca 1-2 månader senare. Innan den första träffen kontaktas deltagarna av en utvärderare som ställer ett antal frågor. Någon månad efter träffarnas slut kontaktas deltagarna igen och får svara på nästan samma frågor - detta i utvärderingssyfte. Efter det att studiematerialet är klart kommer denna utvärdering med stor sannolikhet att avslutas.

Empowerment

Empowerment (egenmakt) går ut på att individen själv ska hitta sätt att lösa problem, kunna säga ifrån om han eller hon blir kränkt samt känna till och göra bruk av sina rättigheter. Empowerment kan ses som en utbildande strategi för att hjälpa människor att utveckla kunskap, färdigheter, attityder och självinsikt så att de kan fatta beslut i frågor som rör den egna personen.

Målsättning

Projektets mål är

  • att träffarna ska bli en del av verksamheten,
  • att om tre år ska minst två kamratstödjare finnas i varje lokalförening inom länet,
  • att materialet och metoden ska spridas inom organisationen,
  • att deltagarna ska uppleva en förbättrad psykosocial hälsa relaterad till synskadan.

Projektets överlevnad

Kamratstöd ska bli en del av organisationens ordinarie verksamhet. Våra lokalföreningar kommer till stor del att hålla i egna grupper runt om i länet.

Erfarenheterna dokumenteras genom att vi gör ett studiematerial för kamratstöd. Desstuom gör vi en handledning för de som vill bli kamratstödjare.

Målgruppens delaktighet

Målgruppen är aktiv i planeringen genom att ge projektledare och projektmedarbetare kontinuerlig feed-back. Genom att delta i våra samtalsgrupper i den inledande fasen deltar de även genom att vara med och forma projektet och dess utformning.

Samarbete

Vi samarbetar främst med distriktets lokalföreningar samt Stockholms syncentral vid rekrytering av deltagare. Information har dock spridits till flera andra aktörer s.s. ögonmottagningar, heminstruktörer, bibliotekens talboksavdelningar och på ögonseminarier.

Senast uppdaterad: måndag, 22 augusti, 2016 - 21:55