Utveckling av sporten RaceRunning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

RBU Västerås, Norrbacka HIF samt Rånäs 4H i Norrtälje samarbetar för att utveckla och sprida sporten RaceRunning i Sverige. RaceRunning ger idrottare med funktionsnedsättningar möjlighet att utöva en sport på högsta nivå eller som motionsform.

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Västerås

Projektet drivs av Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar, Västerås

Adress: 
Arvsfondsprojektet RaceRunning
c/o Vicki SkureEriksson
Mycklinge 9
725 95 Västerås
Telefon: 
Margareta S. 0733-33 17 71, Vicki S. 070-320 41 61

Tabs

Projektfakta

Syfte

RaceRunning är en dansk sport som utövas med hjälp av en trehjulig ”springcykel”. 

Med hjälp av en RaceRunningcykel kan personer med omfattande rörelsehinder och balanssvårigheter ges möjlighet att springa, få puls, bättre syreupptagningsförmåga och starkare muskler - av egen kraft!

Intresset för RaceRunning ökar snabbt i Sverige och det är svårt att enbart på ideell basis klara av den ökade efterfrågan. Det krävs en hel del hjälp i början att komma igång för att lära sig hur man individuellt ställer in cyklar utifrån löparens förutsättningar, träningsupplägg, skötsel och underhåll och hjälp för klubbar få fram medel för att kunna köpa in RaceRunningcyklar i olika storlekar, så att även utövare som inte har råd att köpa sin egen cykel ska kunna idrotta.

Mål

Målgruppen som är särskilt lämpad för RaceRunning kan också ha andra svårigheter som exempelvis språk och kommunikation. Därför kommer projektet parallellt att jobba med utveckling av tecken, bilder och bliss-kartor  och kommunikationskurser för att inkludera alla i det sociala sammanhanget som idrottsutövande med andra innebär.

Projektet riktar sig även till personer inom särskolan, träningsskolan och daglig verksamhet för att uppmuntra till ett aktivt liv. En del i projektet är att ta fram en utvecklingsmodell för hur RaceRunning kan bli en integrerad idrott för elever inom särskolan/träningsskolan och i daglig verksamhet och särskilt beakta flickors deltagande. Modellen tas fram genom ett nära samarbete med särskolan Balders Hus och friidrottsklubben Rånäs 4H i Norrtälje.

En del i projektet är att sprida information och föreläsa om RaceRunning för blivande och yrkesverksamma läkare, sjukgymnaster, idrottslärare och andra personalkategorier som kommer i kontakt med målgruppen.

Senast uppdaterad: onsdag, 21 februari, 2018 - 11:08