Vägen till Horton-vården

Projektet ska ta fram en guide till hur man får diagnos och var vården finns för Hortonpatienter i Sverige.

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Stockholm

Projektet drivs av Huvudvärksförbundet

Adress: 
S:t Göransgatan 84, 3tr
112 38 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta

Syfte

Hortons huvudvärk är känd under flera namn, bland andra klusterhuvudvärk och självmordshuvudvärk. Attacker av Hortons är ett av de värsta smärttillstånd läkarvetenskapen känner till. Det vanliga är att sammanhängande perioder med ett flertal attacker per dygn.

Det finns ingen bot, men det finns vård att ta del av. Det finns akuta och förebyggande mediciner, det finns syrgas och det finns olika operationer. Men nyckeln till vård är diagnos, och kunskapen om Horton är låg. Genomsnittstiden för att få diagnos är lång från det att man börjar söka vård, inte minst om man avviker från den typiska Hortonpatienten.

Det finns inte någon överblick av vilken vård som finna tillgänglig var, och kunskapen om Hortons är dålig bland läkare och annan vårdpersonal. Vilken vård en enskild Hortonpatient kan ta del av är därför i hög grad styrt av slumpen och många får aldrig en fungerande vård.

Vi genomför därför ett projekt där vi genom våra medlemmar och kontakter med vården kartlägger var våra medlemmar fastnat i vården, respektive var de fått vård. Helt enkelt hur man får diagnos och var vården finns för Hortonpatienter i Sverige. Vi gör inom projektet en speciell del med fokus på barn och unga, eftersom barns vårdlandskap ser annorlunda ut än vuxnas med speciella enheter från barnneurologi.

Slutresultatet kommer bli en praktiskt guide till att nå denna vård med patienträttigheter, lagar och praktiska verktyg.

Mål

  •  En sammanställning av var vården finns för Hortonpatienter, typiska svårigheter för att nå vården och praktisk vägledning till att nå bra vård.
  •  Presentation av var vården finns och hur man når den i form av en skrift.
  •  Digital presentation med en interaktiv karta över Horton-vården och vägledning till hur man söker vård.

Projektets överlevnad

Informationen som kommer fram i projektet och den digitala presentationen blir ett naturligt verktyg för Hortonföreningen i arbetet med att kontinuerligt hålla koll och informera om på Hortonvården i Sverige. Skriften och den digitala presentationen kommer ligga till grund för Huvudvärksförbundets lokalföreningars arbete med Horton, och passar bra in i Huvudvärksförbundets omställning till att arbeta bredera med huvudvärk.

Målgruppens delaktighet

Projektet är ett initiativ från Hortonföreningen och har diskuterats på Hortonföreningens senaste årsmöte. Under projekttiden är målgruppens delaktighet den viktigaste faktorn för att projektet ska kunna förverkligas framgångsrikt. Delaktigheten säkerställs genom kontinuerlig diskussion på projektets träffar, Hortongruppen på facebook och Hortonföreningens årsmöten. Projektledare anställs av Huvudvärksförbundet på rekommendation från Hortonföreningen.

Samarbete

Huvudvärksförbundet gör Vägen till Hortonvården i samarbete med Hortonföreningen och HuvudvärksCentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Senast uppdaterad: fredag, 31 augusti, 2018 - 15:29

Följ projektet på