Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hiv och att leva med hiv

Projektet ska skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv för är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv.

Projektstöd
Pågående
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Noaks Ark Stockholm

Adress: 
Eriksbergsgatan 46
114 30 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Noaks Ark ska genom projektet skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv. Verktygen ger bland annat stöd i att samtala om hur det kan vara att leva med hiv och att möta omgivningens reaktioner.

Syftet är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv. Verktygen ska bestå av en bok, animerad film och en interaktiv webbapplikation, som vänder sig till barn, unga och deras familjer. Verktygen ska ha ett språk och innehåll som är anpassat för målgruppen. Verktygen ska spridas till aktörer som i sin profession möter målgruppen.

Projektets överlevnad

Efter projektets slut avser Noaks Ark att fortsätta använda verktygen i föreningens verksamhet och uppdatera den interaktiva webbapplikationen.

Senast uppdaterad: fredag, 8 mars, 2019 - 12:43

Följ projektet på

Projektets hemsida