Världens läger!

Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en del av svenska kulturen.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Norrköping

Projektet drivs av Breviksstiftelsen

Adress: 
Östra Ny, Brevik
610 30 Vikbolandet

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en del av svenska kulturen. Genom deltagandet ska målgruppen nyanlända barn och unga hitta en väg in i föreningslivet och tack vara det kunna navigera sig vidare i andra demokratiska organisationer och sammanhang. Breviksstiftelsen är ansluten till KFUM Sverige och har stor erfarenhet av lägerverksamhet, dock är målgruppen och arbetet med integration genom läger nytt. Ett pilotprojekt har genomförts under sommaren 2016 med gott resultat, deltagarnas reflektioner på det kommer att användas in i projektet Världens Läger. Efter projekttiden ska aktiviteterna och lägren fortsätta genom kommunal och egen finansiering. Dokumenteringen av projektet ska spridas till involverade boenden och kommuner som inspiration, projektet ska också spridas inom KFUM Sverige.

Senast uppdaterad: fredag, 16 juni, 2017 - 10:04

Följ projektet på