Vi vill bidra

Med hjälp av personlig assistans vill vi bidra med vår funktionsförmåga på arbetsmarknaden! Genom detta projekt vill vi vända på perspektivet. Vi vill inte ha någon insats för sysselsättning. Vi vill istället göra en insats genom att arbeta. 

 

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Nationellt

Projektet drivs av Föreningen Jämlikhet Assistans Gemenskap JAG

Adress: 
Box 16145
103 23 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är därför att hitta nya former för delaktighet i arbetslivet. JAG:s medlemmar vill ändra på perspektivet. Vi vill göra en insats inte vara en insats. Föreningen JAG:s medlemmar har mycket att bidra med och vill ha ett meningsfullt arbete. Med hjälp av personlig assistans vill Föreningen JAG:s medlemmar bidra till samhället utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har mycket att ge, både som individer och i kraft av vår erfarenhet av att leva med stora funktionsnedsättningar. Vi vill använda de resurser som idag läggs på daglig verksamhet och istället ordna arbete, meningsfulla arbetsuppgifter, på riktiga arbetsplatser, i gemenskap med andra i samhället. Meningsfullt arbete är nyckelordet! En viktig fråga för oss är själva definitionen av meningsfull sysselsättning. Vad som är meningsfullt kan förstås definieras olika för olika människor, men en gemensam nämnare skulle kunna vara att om inte vårt arbete betyder något för någon annan, då kan det knappast kännas meningsfullt. Vi som har de största funktionsnedsättningarna vill också bidra till samhället, på våra villkor. Vi vill vara del av ett sammanhang med andra vuxna, med och utan funktionsnedsättningar.

Mål

Vi ska skapa riktiga och viktiga jobb. Att kunna arbeta med det som man är intresserad av och att även kunna byta arbete efter några år om man vill.  

Föreningen JAGs medlemmar vill vara en del av ett sammanhang med andra vuxna med olika funktionsvariationer. Inga tillrättalagda miljöer, utan vanliga arbetsplatser där det riktiga livet utspelar sig.

Med stöd av personlig assistans vill medlemmarna bidra till produktion av varor eller tjänster. Det kan exempelvis vara:

 Ge service inom kommuner, organisationer eller på en vanlig arbetsplats, som publikvärd, kaféverksamhet, vaktmästaruppgifter, tillgänglighets- eller informationsuppdrag.

Föreningen JAGs medlemmar vet sedan tidigare att de har mycket att bidra med när det gäller områden som människovärde, tolerans och empati. Helt enkelt att göra samhället lite mer inkluderande och mänskligare.

En helt ny form av arbete där personer med flera stora funktionsnedsättningar som också har personlig assistans ställs till arbetsmarknadens förfogande utifrån sina egna förutsättningar. Där det också är viktigt att det tas hänsyn till speciella och individuella omvårdnadsbehov i samband med arbetet.  Deltagarna bör också ha en mer direkt koppling till arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Målet är att modellen ska permanentas.

Projektets överlevnad

Vi vill som sagt att vårt treåriga projekt skall leda till en mer varaktig och bestående arbetsinsats för personer med mer omfattande funktionsnedsättningar. Finansiering för framtiden vill vi göra i samverkan med kommunerna och Försäkringskassan. Detta skulle kunna göras inom ramen för samordningsförbundet Finsam som gör det möjligt för kommun och landsting/region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Erfarenheterna säger att denna typ av projekt också har bättre förutsättningar att lyckas om det också förankras lokalt än om de direkt ska implementeras i hela landet. De lokala behoven och förutsättningarna varierar.

Målgruppens delaktighet

Föreningen JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.

JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Vi vet sedan tidigare att det bästa sättet att få till en förändring är att visa på bra fungerande exempel. Vi kommer därför att starta upp ett antal pilotprojekt på olika orter i landet som kommer att fungera som träffpunkter/kontor.

På träffpunkten kommer medlemmarna ha tillgång till ett basutbud som mötesrum, kontor, matplats med pentry, handikapptoalett och vilrum med lyft.

Träffpunkterna ligger med fördel i anslutning till övrigt samhälls- och näringsliv som vid köpcentrum, kommunhus och kultur och fritidslokaler.

På varje knutpunkt kommer det att finnas en handledare/arbetscoach som tillsammans med medlemmarna och deras företrädare utarbetar individuella och konkreta arbetsplaner/arbetsscheman. Föreningen JAG:s medlemmar kommer att arbeta mycket aktivt med stöd av handledaren för att hitta arbetstillfällen i samhället.

Utifrån träffpunkten kommer medlemmarna med sina personliga assistenter att utgå till sina arbetsplatser eller praktikplatser. Medlemmarna kan när det behövs dra sig tillbaka till kontoret och sköta sina personliga göromål såsom att gå på toaletten, ta sina mediciner eller kanske sträcka ut sig en stund. 

Samarbete

Som viktiga framtida samarbetspartners ser vi Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering, SKL och Finsam.

Senast uppdaterad: måndag, 22 augusti, 2016 - 21:54

Följ projektet på