Videdalsskolan för framtida Malmö

Samverkansprojekt som på olika sätt stärker vi ungdomarnas förmåga att möta utmaningarna i framtiden. Genom att integrera omvärlden i skolans undervisning ger vi ungdomar en bra grund att stå på.

 

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Husie i Malmö

Projektet drivs av Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation (MIP)

Adress: 
Spångatan 11 A
21144 MALMÖ

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet är att skapa ett nätverk mellan skola, näringsliv och fritid/föreningsliv för att utveckla ny kunskap som förbereder skolans elever för en aktiv fritid och framtida yrkesval. För att stödja ungdomarna i deras kommande yrkesval/studier kompletterat med en aktiv fritid behöver ungdomarna tidigt få möjlighet att bygga egna positiva relationer med det omgivande samhället. 

Mål

Projektet vill öka ungdomarnas engagemang och delaktighet i närsamhället genom att unga bygger bärkraftiga relationer med företag och föreningar. Projektets mål är att ge ungdomarna en bra grund att stå på inför deras fortsatta studier och deras yrkesverksamma liv.

1: Skapa ett utvecklingsnätverk och en programmodell för samverkan mellan skola och omgivande samhälle.

2: Att integrera och se det omgivande samhället som en resurs i skolans vardagsarbete

3: Att stimulera eleverna till att själva bygga relationer med omgivande samhälle för att underlätta framtida yrkes- och utbildningsval

4: Att utveckla strategier för entreprenöriellt lärande

Projektets överlevnad

En huvuduppgift  är att erbjuda och utveckla mentorskap i föreningslivet, förbereda föreningar inför arbetet samt uppmuntra dem att ta ett större samhällsansvar. Tanken är att modellen ska fortleva i skolan och även spridas till andra skolor i Malmö.

Målgruppens delaktighet

Utveckla ny kunskap sker med delaktighet mellan skolans elever, föräldrar, anställda i skolan, pedagoger, skolans ledning, offentliga strateger, föreningsledare, föreningsstyrelser, paraplyorganisation för ideella sektorn, företagare i området samt akademiker. 

Samarbete

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Malmö stad

Malmö högskola

Ideella föreningar i Malmö

Senast uppdaterad: fredag, 19 augusti, 2016 - 04:00

Följ projektet på