V.I.P. RR Respektfulla relationer

Personer med funktionsvariationer kan som andra ha relationer med exempelvis familj, vänner eller en partner. Syftet är att tydliggöra de olika relationerna genom erfarenheter  och visa på möjligheter att ha respektfulla och goda relationer.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Eskilstuna

Projektet drivs av Eskilstuna kommun Vård och omsorgsförvaltningen

Adress: 
631 86 ESKILSTUNA

Tabs

Projektfakta

Syfte

Personer med funktionsvariationer kan som alla andra ha relationer med familj och släktningar, vänner, arbetskamrater, grannar, partner och dessutom tilkommer relationer med olika profesionella som ska ge dem stöd i vardagen. Syftet är att tydliggöra de olika relationerna genom de erfarenheter som personer i målgruppen har och visa på möjligheter att ha respektfulla relationer.

Mål

Målet är att ta fram ett manualbaserat utbildningsprogram om respektfulla relationer som bygger på fyra berättelser och genomföra en utbildningsomgång för att testa materialet för att eventuellt korrigera det. I framtagandet av programmet ska personer ur målgruppen vara delaktiga i alla steg. Vi vill även ta fram ett material som deltagarna i utbildningsprogrammet kan använda för att visa för någon som de vill ska stödja dem i lärandet och förändringsprocesser mellan utbildningstillfällena. Till sist ska vi också ta fram en utbildning för utbildare.

Projektets överlevnad

Det är en dagligverksamhet i Eskilstuna kommun där personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer arbetar som har fått uppdraget att använda utbildningsmaterialet. Ekilstuna kommun har sedan tidigare en dagligverksamhet där de arbetar på liknande sätt och vi kommer att använda oss av framgångsfaktorerna i det konceptet. De resurser som Eskilstuna kommun står för under och efter projektet är lokaler, personal och brukare med bistånd till dagligverksamhet/sysselsättning.

Målgruppens delaktighet

Medlemmarna i föreningen Grunden Eskilstuna kommer att vara de första vi utbildar när materialet är testat och klart. Föreningen Grunden Eskilstuna kommer att vara delaktiga i projektets alla steg på olika sätt. Delaktigheten handlar också om att det ska vara personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer som har biståndsbeslut enligt LSS eller SoL som bidrar med sin kompetens i alla steg. I planering, som intervjuar och intervjuas, som är med i filmerna, som arbetar med texterna, som testar övningar, tar fram material och som utbildar andra med liknande erfarenheter.

Samarbete

Föreningen Grunden i Eskilstuna och Eskilstuna kommun. Föreningen Grundens roll är att ha representanter i projektets styrgrupp och att delta i fokusgrupper där de får ge sina synpunkter på materialet i olika skeden av framtagandet. Föreningen Grundens medlemmar är även målgrupp för utbildningen. Socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 19:00

Följ projektet på