Yttrandefrihet i praktiken

Ung Media Sverige har under sina elva år som organisation verkat för unga människors yttrandefrihet. Med detta projekt vill vi väcka och utveckla ungdomars intresse och kunskap om yttrandefrihet, offentlighetsprincipen och pressetik.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Ung Media Sverige

Adress: 
Box 7094
402 32 GÖTEBORG

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 15:00