Redovisa projekt

Det är värdefullt att dokumentera och sätta ord på det arbete som utförts i projektet, både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida erfarenheterna vidare. Projektstöd redovisas varje år, lokalstöd en gång i form av en slutrapport.
Senast uppdaterad: 4 november, 2019 - 13:06

Projektstöd

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt redovisa vad som har hänt i projektet genom att fylla i en årsrapport. När ert arvsfondsprojekt är avslutat ska ni fylla i en slutrapport och skicka in till Arvsfonden. 

Läs mer om vad som gäller för projektstöd nedan.

Lokalstöd

När ett arvsfondsprojekt som fått lokalstöd är avslutat, byggnationen är slutförd och verksamheten har kommit igång, ska ni fylla i en slutrapport och skicka den till Arvsfonden. 

Läs mer om vad som gäller för lokalstöd nedan.

Redovisa projektstöd

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt redovisa vad som har hänt i projektet genom att fylla i en årsrapport. När ert arvsfondsprojekt är avslutat ska ni fylla i en slutrapport och skicka in till Arvsfonden.

Redovisa lokalstöd

När ett arvsfondsprojekt som fått lokalstöd är avslutat, byggnationen är slutförd och verksamheten har kommit igång, ska slutrapporten göras och skickas in till Arvsfonden. I slutrapporten besvaras frågor som rör verksamheten samt ekonomin med tillhörande revisorsintyg.