Redovisa projekt

Det är värdefullt att dokumentera och sätta ord på det arbete som utförts i projektet, både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida erfarenheterna vidare. Projektstöd redovisas varje år, lokalstöd en gång i form av en slutrapport.
Senast uppdaterad: 21 augusti, 2018 - 15:34

Projektstöd

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt redovisa vad som har hänt i projektet genom att fylla i en årsrapport. När ert arvsfondsprojekt är avslutat ska ni fylla i en slutrapport och skicka in till Arvsfonden. 

Lokalstöd

När ett arvsfondsprojekt som fått lokalstöd är avslutat, byggnationen är slutförd och verksamheten har kommit igång, ska slutrapporten göras och skickas in till Arvsfonden. I slutrapporten besvaras frågor som rör verksamheten samt lämnas en ekonomisk redogörelse som ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

Genom att fylla i slutrapporten hjälper ni oss att förstå vad som har fungerat bra eller mindre bra under projektet. Med era erfarenheter bidrar ni till att framtida projekt uppnår sina mål.

Återbetalning när det finns projektpengar kvar

När ett projekt avslutas är det inte ovanligt att det finns pengar kvar, dessa ska betalas tillbaka till Arvsfonden.

Återbetalning görs genom att ni sätter in pengarna på Kammarkollegiets bankgiro 417-6723. Märk insättningen med projektets diarienummer.

Redovisa projektstöd

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt redovisa vad som har hänt i projektet genom att fylla i en årsrapport. När ert arvsfondsprojekt är avslutat ska ni fylla i en slutrapport och skicka in till Arvsfonden.

Redovisa lokalstöd

När ett arvsfondsprojekt som fått lokalstöd är avslutat, byggnationen är slutförd och verksamheten har kommit igång, ska slutrapporten göras och skickas in till Arvsfonden. I slutrapporten besvaras frågor som rör verksamheten samt ekonomin med tillhörande revisorsintyg.