Så söker du pengar

Om er projektidé uppfyller kraven Arvsfonden ställer för att ett projekt ska få stöd kan du och din förening ansöka om pengar. Är du osäker på om er idé uppfyller kraven rekommenderar vi dig att gå till sidan Testa din idé för att se om den faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.
Senast uppdaterad: 14 december, 2018 - 10:43

Steg för steg – från ansökan till arvsfondsprojekt

  1. Fyll i ansökan, skriv ut och skicka in med vanlig post till oss.
  2. Ansökan kommer till Arvsfonden. Din ansökan hamnar i en kö där den tas om hand i turordning.
  3. Du får ett mail med information om vilken handläggare på Arvsfonden som kommer att vara din kontaktperson under hela processen.
  4. Besked från Arvsfonden. Om din ansökan får ett ja från Arvsfonden blir du kontaktad av handläggaren som ger dig praktisk information. Bland annat blir projektledaren inbjuden till en obligatorisk introduktionsdag i Stockholm.

Om din ansökan får ett nej, får du veta varför din ansökan inte godkändes och du kan alltid ansöka på nytt.

Lycka till!

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Projektstöd

Projektstöd ges till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Lokalstöd

Lokalstöd ges för att bygga om, bygga till eller skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

Skicka in ansökan

Den ifyllda ansökan skickas per post till:

Kammarkollegiet
Arvsfondsdelegationsenheten
Box 2218
103 15 STOCKHOLM

Rekvisition

När ni har beviljats stöd ur fonden, skicka ifylld rekvisitionsblankett till:

Kammarkollegiet
Kapitalförvaltning
Box 2218
103 15 STOCKHOLM