Så söker du pengar

Om er projektidé uppfyller kraven Arvsfonden ställer för att ett projekt ska få stöd kan du och din förening ansöka om pengar. Är du osäker på om er idé uppfyller kraven rekommenderar vi dig att gå till sidan Testa din idé för att se om den faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.
Senast uppdaterad: 11 mars, 2020 - 10:26

Steg för steg – från ansökan till arvsfondsprojekt

 1. Innan du fyller i ansökan: Läs på vad som gäller för det stöd du vill söka (projektstöd eller lokalstöd) och Arvsfondens generella villkor.
 2. Ladda ner mallar för ansökan och budget från arvsfonden.se. Spara dem på din egen dator. Fyll i ansökningsblanketten och budgetmallen och skriv ut dokumenten.
 3. Se till att personer som har rätt att företräda den sökande organisationen undertecknar ansökan.
 4. Skicka in ansökan med vanlig post till oss. Skicka med de bilagor som anges på ansökan.
 5. Ansökan kommer till Arvsfonden. Din ansökan hamnar i en kö där den tas om hand i turordning.
 6. Du får ett mejl med information om vilken handläggare på Arvsfonden som kommer att vara din kontaktperson under hela processen.
 7. Om handläggaren behöver mer information om projektidén så tar hen kontakt med dig.
 8. Arvsfondsdelegationen fattar beslut sex gånger per år.
 9. När beslut om din ansökan har tagits får du ett besked från Arvsfonden, antingen via vanlig post eller e-post.Om din ansökan får ett ja från Arvsfonden blir du kontaktad av handläggaren som ger dig praktisk information. Du får beslut med de villkor som gäller för projektet och projektledaren blir inbjuden till en obligatorisk introduktionsdag i Stockholm.

  Om din ansökan får ett nej, får du veta varför din ansökan inte godkändes. Du kan också kontakta handläggaren för att få råd om vad du ska tänka på eller jobba vidare med om du vill ansöka på nytt.

Lycka till!

 

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Projektstöd

Projektstöd ges till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Lokalstöd

Lokalstöd ges för att bygga om, bygga till eller skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

Skicka in ansökan

Den ifyllda ansökan skickas per post till:

Kammarkollegiet
Arvsfondsdelegationsenheten
Box 2218
103 15 STOCKHOLM

Rekvisition

När ni har beviljats stöd ur fonden, skicka ifylld rekvisitionsblankett till:

Kammarkollegiet
Kapitalförvaltning
Box 2218
103 15 STOCKHOLM